Koondis Shukei

Toni Judokooli 2018/2019 õppeaasta koondise    Shūkei  moodustamine.

Eesmärk:
Tunnustada ja motiveerida judokaid, kes oma hoolsuse ja töökusega on saavutanud märkimisväärseid tulemusi judos.

I

 • Toni Judokooli DAN kolleegium teeb ettepaneku judoka koondislaseks nimetamiseks.
 • DAN kolleegium esitab kandidaadid juhatajale üks kord aastas, hiljemalt augusti teise nädala lõpuks.
 • DAN kolleegiumil on õigus koondise liikmeid koondisest välja ja sisse arvata.
 • Nimekirjad kinnitatakse iga-aastaselt  augustikuu 31.kuupäevaks.
 • Judokooli juhataja allkirjastab nõustumisel ettepanekud.
 • Koondise suurus on kuni 20 judokat.

II
Toni Judokooli Koondise liikmeks –   一軍   ICHIGUN`iks saamisel on olulised järgmised kriteeriumid:

 1. Ichigun võidakse nimetada  D,C,B ja A vanuseklasside judokatest.
 2. Ichigun  omab vähemalt oranži vööd.
 3. Ichigun ei tohi treeningutelt põhjuseta puududa..
 4. Ichigun ei tohi põhjuseta puududa DAN-kolleegiumi poolt kinnitatud võistlustest ja on saavutanud viimase aasta jooksul vähemalt ühel nendest võistlustest 1.-3.koha (kandidaatidele soovituslik).
 5. Ichigun peab osalema DAN-kollegiumi poolt kinnitatud koondise laagrites.
 6. Ichigun peab abistama treeneri nõudmisel treenerit sempaina treeningutel või abikohtunikuna klubi poolt korraldatavatel võistlustel.
 7. Ichigun peab oma suhtumise ja käitumisega olema teistele eeskujuks.

III
Ichigun`i  õigused:

 • Osaleda koondise 集計 Shūkei  treeningutes ja laagrites.
 • Osaleda lisatreeningutel sama kuutasu eest.
 • EMV osalustasu maksab tema eest klubi.
 • Saada judokohtuniku koolitust.
 • Saab 集計 Shūkei  liikme  一軍    Ichigun`i  riietuse.
 • Saab 一軍  Ichigun`i  tunnistuse.
 • Saab Ichiguni kimono embleemi.
 • Kord Ichiguniks saades säilib embleemi kandmise õigus alatiseks.
 • Autahvel – pildid seinal ja kodulehel.

Toni Judokooli DAN-kolleegium

sensei  Toni Eylandt  7kat 5.dan

sensei Keio Kalm  4.kat  2.dan

Created with Visual Composer